Op kleine schaal radicaal

Als familiebedrijf én mensenbedrijf zijn we niet zo radicaal. We koesteren liever vooruitgang. We willen graag vooruit, maar met behoud van het goede. Dat past ons het beste. Want genen of mensen veranderen, zijn zaken van lange adem. Dat is meestal evolutie. Maar op kleine schaal radicaal, daar kunnen we wel wat mee! Want vele dingen op kleine schaal vernieuwen, zorgt ook vooruitgang. Het zijn steentjes in de vijver om een grotere beweging op gang te brengen… dat past ons bij Vebego.

YCND – Your Company Next Door
Een mooi voorbeeld van zo’n steentje is om een (concu)collega bedrijf naast je bestaande bedrijf op te zetten. YCND is heel geschikt om iets nieuws te proberen. Bijvoorbeeld als de vernieuwing in je huidige bedrijf niet snel genoeg gaat. Dat kan door de bedrijfscultuur, maar vaker is het de speelruimte die het bedrijf in een bepaalde markt heeft. Kijk bijvoorbeeld naar de schoonmaakmarkt. Het huidige marktgeloof is dat je schoonmaak voor een kwaliteitsniveau 6 inkoopt tegen de laagste prijs per m2. Dat is lastig te veranderen als bestaande speler. Een nieuw bedrijf kan dan makkelijker het paradigma doorbreken. En zo doet Hago Next dat. Kwaliteit een 8 tegen de beste totale integrale kosten. Je bouwt zo als het ware een nieuwe proeftuin. De bewezen lessen in de YCND implementeer je het ‘oude’ bedrijf.

Een Hakktietakkieton
Dit is bij Vebego Innovations onze vrije vertaling van een hackathon. Een begrip uit de wereld van gaming. In een pressure cook van bijvoorbeeld 12 uur kraak je de code van je huidige succesconcept, en je bouwt je eigen “nightmare competitor” (What would Google do?). Je doet dit met een diverse groep mensen van binnen je bedrijf, maar vooral van mensen van daarbuiten. Geef ze een uitdagend en relevant probleem mee en laat ze in kort tijdsbestek een concept uitzetten of, – in deze online tijd – een klikbaar prototype bouwen. Daarmee wordt je steentje in de vijver heel concreet en laat goed zien welke praktische en strategische issues je op moet lossen. Het geeft energie en alle betrokkenen gaan gericht aan de haal met de kennis vanuit hun (net)werk. Je hebt de eerste bouwsteentjes en bent dus eigenlijk al aan het implementeren (zie ook Effectuation)

[youtube=http://youtu.be/FCOQUbWJPB8]

Mobiliseer ‘figuring-it-out-people’
Dit zijn mensen die van proberen houden en durven. Het gaat niet om mensen met een bepaalde functie, het is meer de aard van het beestje. Ze zijn nieuwsgierig, durven fouten te maken, leren ervan en zijn doorzetters. Zowel introvert (slimme knutselaars) als extrovert (de netwerkers). Diversiteit is ook hier weer belangrijk! Ze hebben kennis van en netwerk in de doelgroep, de werkvloer, ICT en processen. Maar ook qua persoonlijkheden is deze groep in balans. Zo’n team is meestal een steen in de vijver van de klassieke organisatie. Want hun manier van handelen en hun oplossingen passen per definitie niet.

Aan de gang dus!
Veel markten zijn in beweging met veel onbekende variabelen. We hebben veel vragen. Uit welke hoek komt mijn concurrent, hoe gaat de regelgeving veranderen, wat wordt de ICT standaard in onze branche, bij welke strategische netwerken moet ik aansluiten en voor hoe lang? Deze vragen kun je onderzoeken tot je een ons weegt. De onvoorspelbaarheid te groot en klassieke business planmakerij voldoet niet meer. Op kleine schaal iets radicaals proberen is dan een voordeliger, sneller, leerzamer en leuker alternatief!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>