Dag 3: Arbeidsintensief werk eindig?

Silicon Valley is tech. Gedreven door ‘monitizing’, opschalen en geld verdienen. Kleine bedrijven die heel veel geld ophalen, ratio waarde per werknemer soms duizelingwekkend. Dat staat in schril contrast met ons dagelijks werk in de persoonlijke dienstverlening. Het lijkt onmogelijk om vanuit ons menselijk kapitaal zoveel waarde te halen. Sterker nog, als de robots komen hebben we geen werk meer…

Is dat zo of kunnen we een andere insteek nemen? Zijn er bewegingen die pleiten voor meer mensen in dienstverlening en hoe ziet dat er dan uit? De bezoeken hier bevestigen dat handmatig gestandaardiseerd werk steeds meer gaat verdwijnen. Want technologie automatiseert, met behulp van ICT en sensoren schrappen we vooral administratieve handelingen. Ook faalkosten gaan drastisch terug. Big data voorspellen aankomende verstoringen waardoor we tijdig kunnen organiseren voordat de boel uit de hand loopt. Denk bijvoorbeeld aan een fikse vertraging op het spoor, de NS kan alternatieven beter organiseren. Bovendien krijgen reizigers sneller informatie en kunnen dus betere keuzes maken. Daardoor voorkomen we grote problemen en zijn er minder mensen nodig zijn om ze op te lossen.

Daarnaast robotisering, hier bij Nissan voorspellen ze dat zelfsturende auto’s op de snelweg in 2016 rijden en in 2020 in de steden. Er zijn meer variabele omstandigheden om te programmeren. Een parallel met schoonmaak, grote vloeren kunnen nu al met robotmachines. Maar werk met veel variatie is veel moeilijker te robotiseren. Een bijkomend probleem is dat hoe slimmer we een machine maken, hoe moeilijker we er als mens mee om kunnen gaan. Want we snappen niet meer precies wat de machine doet. Een mooi inzicht van Maarten Sierhuis die het robotprogramma bij Nissan leidt. Zie ook de uitzending mobiliteit van VPRO Tegenlicht.

Wat blijft er dan over? Volgens het Oxford rapport verdwijnen de middenbanen, de mensen met administratieve jobs en management. Hoogwaardige kennis enerzijds, plaatsgebonden maatwerk als ons soort werk anderzijds, zal deels blijven.

Maar of dat er zo uit ziet als nu? Een focus op werk in situaties die veel maatwerk vragen, heeft behoefte aan mensen met goede sociale vaardigheden. Met interesse en betrokkenheid met de omgeving waar ze werken. Mobieltjes en Wearables als Google Glass gaan daarbij helpen, zowel voor medewerkers als voor klanten. Want medewerkers worden nog meer expert en klanten kunnen beslissen wanneer ze zelf in regie zijn (regel het via je mobiel) en wanneer ze iemand aan willen spreken.

Daarnaast vindt er op steeds meer plekken ‘ontstandaardisering’ plaats. Productieprocessen worden kleinschaliger, door bijvoorbeeld 3D printing. Ook leren, of het nu online is of offline gebeurt, kan steeds gerichter. Online met e-learning en -gaming, op elke plaats, op elke tijd op ieders tempo. Maar juist ook offline zijn er interessante ontwikkelingen, bijvoorbeeld Techshop, een werkplaats waar voor je voor 120$ per maand toegang hebt tot allerlei machines van houtbewerking tot 3D-printing. Techshop heeft tot doel om het gebruik van deze machines voor iedereen toegankelijk te maken. Een soort Montessori voor volwassenen en maakt dat mensen heel snel een vak kunnen leren op hun eigen manier. Bovendien zorgt het voor veel vernieuwing en zeer geschikt voor productie in kleine oplagen. Dit gebeurt gewoon buiten scholen en bedrijven om. Het maakt werken met je handen weer leuk en speciaal. Want juist het leren van al deze technieken, veel op basis van trial en error, zorgt dat er heel veel mini-specialisten ontstaan. Een boost voor vakmanschap dus. Een mooie omdraaiing van het heersende motto ‘voor jou 10 anderen’. De toekomst ligt in ‘voor jou géén ander’!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>