Nieuwe verdienmodellen: kansen en koppijn!

Verdienmodellen, ofwel de manier waarop we in de Sharing Economy ons geld verdienen is een hot topic. Want is er wel geld te mee verdienen? Kunnen we onze buik vullen met ‘delen is het nieuwe hebben’? Voor menig bestuurder zorgt dit delen voor koppijn, want er is een inflexibele infrastructuur. Van stenen tot ICT. In de sharing economy zouden deze assets waarde moeten vormen, nu voelt het vooral als ballast.

In de Maand van de Money gingen we binnen Vebego aan de slag met dit onderwerp. We haalden tal van verdienmodellen op bij onze bedrijven en partners. Daarbij zien we een paar belangrijke ontwikkelingen.

1. Opkomst startups met ‘unfair’ concurrentievoordeel.

Glocal
Startups spelen een ander spel. Ze vullen het business canvas model net wat anders in. Met als uitkomst een ‘unfair’ concurrentievoordeel (lean canvas). Ten minste in de ogen van de zittende macht… Startups veranderen de regels van het spel. Ze zijn in staat waarde te kapitaliseren, daar waar grote corporates dat niet lukt. Kijk naar voorbeelden als Uber en Airbnb. Ze weten overcapaciteit en bestaande infrastructuur beter en slimmer te benutten. Ze doen dat op een Global Scale met Local Impact (Glocal). Ze sturen op schaalgrootte van het platform. Users, users, users = data, data, data = money, money, money.

2. Flexibilisering van formele contracten en verstevigen mentale contracten

social good
Veel corporates en zekergrote dienstverleners drijven op langlopende contracten. Dat brengt stabiliteit en voorspelbaarheid. Maar contracten zijn ook een molensteen. Denk aan langlopende huurcontracten of personeelscontracten. Corporates moeten wennen in het handelen in dagkoersen. Investeren in relaties is belangrijker dan ooit. Daardoor heb je net wat eerder informatie, is de gunning net wat gunstiger. Let wel, aan beide kanten van de tafel heeft men te maken met dagkoersen en dus onzekerheid. Partners waarop je kunt rekenen in goede én slechte tijden maken het verschil! De trend van ‘Social Good’ is hier een belangrijke driver. Als organisatie laat je je moreel kompas zien in al je handelingen. Bij Vebego is ons Family Statement ons belangrijkste kompas.

3. Verborgen kapitaal zichtbaar maken

data
Waarde is steeds beter zichtbaar te maken. Ook niet-financiële waarde, zoals vertrouwen, beschikbaarheid en persoonlijke waardering. De ‘emotie’ als factor in het verdienmodel wordt steeds meer meegenomen. Enerzijds vanuit holistische perspectief, lees bijvoorbeeld het door Vebego ontwikkelde Whitepaper Verdienmodellen zonder Geld. Anderzijds doordat dienstverlening steeds meer door data is te sturen. Data over ons klik-, koop- en gebruiksgedrag zijn indicaties voor onze emoties. Hebben we haast, vertrouwen we, liken we? Op basis daarvan bepaal je een waarde en prijs. Die kan dus voor verschillende mensen op verschillende momenten anders zijn. Denk aan je vliegstoel. Lean en Yieldmanagement zijn beproefde methoden om je waarde en je verdien model beter in beeld te krijgen.

4. En dan toch de cirulaire economy…

economy
De eerste verdienmodellen lijken te ontstaan. Geld verdienen met afval en het opvangen van energie thuis. Minder verspillingen kortere aanvoerlijnen hebben ook direct invloed op je verdienmodel. Kijk dit filmpje maar eens. Maar ook vanuit mensen. De overheid draait steeds minder op voor de kosten van uitval van mensen. Werkgevers en burgers krijgen die verantwoordelijkheid zelf weer. Er dreigen hoge kosten. Gaan we failliet aan ons eigen personeel? Er zitten verdienmodellen in het duurzaam inzetbaar houden van mensen. De impact van verzuim en verloop zijn grote, veelal verborgen, kosten. Concepten die uitval van mensen voorspellen en voorkomen, of passend werk vinden voor minder regulier inzetbare mensen hebben de toekomst. Voor inspiratie blader eens door het online boekje “Anders Werken” van Aukje Nauta.

Kortom alles wat we duurzaam in kunnen zetten heeft waarde! Maar het vraagt wel het loslaten van de zekerheden van nu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>